Korábban mutattam, hogy Pinteresten gyűjtöttem a szókincs fejlesztésére különböző képeket. Néhányat ezek közül picit tovább fejlesztettem, a tavasz témakörében.

A nagy grafikához kis elemeket gyűjtöttem, ezeket nyomtatás, laminálás után levágtam. A kis kártyákat összekevertem és szortírozni kellett aszerint, hogy melyik képhez való.

Verbális memória, alak-háttér differenciálás fejlesztésére: mindenki előtt van egy nagy kép. Az összekevert kártyakupacból 3-4 elemet nevezünk meg a soron lévő játékosnak. Meg kell jegyezni és ki is kell tudni választani a megfelelőket!
Vizuális memória: az összetett képet nézi egy kis ideig, majd el kell tudnia mondani, hogy mit látott rajta/kiválasztja a kártyák közül melyek voltak a nagy képen. Másik lehetőség, hogy 3-4 megnevezett kis képet kell megjegyeznie a nagyról, majd kiválasztania a sokaságból.

 Fonológiai tudatosság fejlesztésére: „Melyik az a kép, amelyik…” például:

  • ge-/ka-/vi- szótaggal kezdődik,
  • -na/-tyű/-ár szótaggal végződik,
  • az előzőek mintájára kezdő- vagy végződő beszédhangokkal,
  • …-ben van Á/E/M/S hang,
  • közepén/elején/végén van a S/R/SZ hang.
„Melyik képre gondolok?” 
  • kesz-tyű, ta-lics-ka — szótagolás (szótaganalízis),
  • á-s-ó, t-ó-cs-a –hangokra bontva kell felismernie (hanganalízis),
  • a-a-i-o (paradicsom), á-i (nárcisz) — titkos nyelv: csak a magánhangzókat mondjuk a szóból. Legyen a gyerek előtt a kép, arról válasszunk feladványt, az elején még kell a segítség számára.
Ha nagyon ügyesek, ők is megpróbálkozhatnak egy-egy feladványt adni a felnőtteknek. A szótagolás valószínűleg könnyen fog menni, a hangokra bontás nehezebb.

Jó munkát! 🙂

Fejleszt(Ő)