Pontosabban a történetmesélés. Hiszen nem csak a meseolvasás, hanem ugyanúgy a történetek mesélése is rengeteg pozitív hatással bírnak. Emlékszem gyerekként (de még most is) nagyon szerettem a szüleim, nagyszüleim történeteit hallgatni. Elképzelni, belehelyezkedni a hallott eseményekbe. Azóta persze már tudom, hogy ezáltal fejlődött a képzelőerőm, a nyelvi képességem és bizony az olvasási, írási készségem is.

De mégis hogyan?

A meséken keresztül fejlődik a szókincs, a nyelvi szerkezetekkel megismerkednek a gyermekek, megértik az ok-okozati összefüggéseket, fejlődik a szeriális képesség, a szociális képesség. Segíti az érzelmek megismerését és azok kifejezését, az empátia fejlődését, azt, hogy a másik szemszögéből lássuk a dolgokat. Ösztönöznek a kreatív gondolkodásra, a kereteken kívüli gondolkodásra.

Amikor új szavakat hallanak a gyermekek először megértik a jelentését, összekapcsolják más információkkal, majd ők is elkezdik használni a saját beszédükben. Természetesen ehhez képesnek kell lenniük, hogy megértsék a hallottakat, képesek legyenek követni, tehát az auditív észlelés is fejlődik. Amelyek különösen fontosak az utasítások követéséhez, az órán való részvételhez, a tollbamondásoknál és a hallás utáni szövegértést igénylő feladatok teljesítésnél is.

A történetnek eleje, közepe és vége van…

Az olvasási, fogalmazási képesség kialakulását alapozza meg. A gyermek megtanulja, hogy milyen szerkezete van egy történetnek. Az összefoglalás, a jelzők, leírások pedig a tanulási stratégiát segítik. Minél többször hallja a gyermek az adott mesét, annál jobban fog rá emlékezni, képes lesz önállóan összefoglalni, kulcselemeket kiemelni belőle, és az önálló történetmesélést is gyakorolja ezáltal.

Boldoggá tesz…

A mesék, történetek általában egy meleg, meghitt, szeretetteljes környezetben hangoznak el. A gyermekek így egy pozitív élménnyel gazdagodnak, melyet a későbbiekben összekapcsolhatnak a saját olvasási élményükkel. Hiszen miért is szeretne sok gyerek már iskola előtt megtanulni olvasni? Anya és apa is tud és így szinte varázserejük van 🙂

Itt és most…

Mindamellett, hogy az ok-okozati összefüggések megértését segíti, a jelenbe helyeznek a történetek, akkor is, ha egy másik világba kalauzolnak. Megélni az itt és most-ot pedig fantasztikus dolog a mai rohanó világban.

Mese és matek?

Bizony a történetmesélés hatással van a szövegértésre, az összefüggések felismerésére, ami a későbbiekben a matematikai szöveges feladatok értelmezését is segítik.

Önállóság…

Támogatja az önálló történet megfogalmazást. Amikor a gyermeknek önállóan kell megfogalmaznia, hogy mi történt vele, akkor használnia kell a saját szókincsét, a szavakat megfelelő sorrendbe kell raknia és még nyelvtanilag is jó kell, hogy legyen. Megtanulják a történetmesélési technikákat, hogyan írjanak le egy-egy karaktert, eseményt. Ugyanez történik az írásbeli fogalmazások során. Az önálló történet vagy mese megfogalmazása által stabilizálódik a történeti sorrend, felépítés, fejlődik a szókincs (a passzív tárból aktívba kerülnek a szavak), megtanulják hogyan jósolják meg az események végét.

Plusz egy

A mesekönyvek használata során a gyermekek megismerkednek a betűkkel, egy idő után észreveszik a hasonlóságokat, összekapcsolják a betűképet a nevükkel és motiválttá válnak az elsajátításukra is.

Julcsi